SAP Çözümleri
 
 
SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM)

"Hızlı ve Güvenilir Strateji Yönetimi: SAP Strateji Yönetimi"

Doğru strateji planlarıyla riskleri yönetmek, kurum önceliklerini etkin bir şekilde belirlemek ve
kurum performansını doğru verilerle ölçmek için SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM) ile tanışın.

Kurumlara, strateji planlarını yapmalarında ve bu planlar çerçevesinde kurum hedeflerine uygun
hareket edip edilmediğini izlemelerinde çok önemli kolaylıklar sağlayan SAP SSM çözümü, işletme hedeflerinin operasyonel süreçlerinin bağlantılı bir şekilde yürümesini de kolaylaştırıyor.

SAP STRATEJİ YÖNETİMİ NELERİ KAPSAR?

Faaliyet yönetimi

SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM) "Faaliyet Yönetimi" özelliği ile faaliyetleri, görevleri, kilometre taşlarını ve alt görevleri yönetebilirsiniz.

Faydaları

        KPI ve hedefleri uyumlandırma,
        İş süreçlerine göre kategorilendirme,
        SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) ile entegrasyon,
        KPI’lar üzerindeki etkiyi ölçme,
        Kaynak kullanımı optimizasyonu,
        Durum ve tamamlanma yüzdesi raporlaması.

Puan Kartı Yönetimi

SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM) "Puan Kartı Yönetimi" özelliği ile kurumunuzun performansını puan kartları vasıtasıyla daha kolay yorumlayabilirsiniz. Puan kartında bir alt hiyerarşiye inerek daha detaylı analizler yapabilirsiniz ve iş birimlerinin genel performansa yaptığı katkıyı görüntüleyebilirsiniz.

Faydaları

        Hızlıca problemi belirleme,
        Problemin kaynağını belirmek için drilldown özelliği sayesinde detaylı inceleme,
        İş biriminin bireysel katkısını belirleme,
        Performans karşılaştırmasını "benchmark" datasıyla yapma.

Uyumlandırma, İşbirliği ve İletişim

SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM) "Uyumlandırma, İşbirliği ve İletişim" özelliği ile, bağlam hiyerarşileri ile organizasyonları uyumlandırabilirsiniz.
Hedeflere , KPI’lara ve faaliyetlere girilen yorumlar ile iletişim kurabilirsiniz ve zamana duyarlı uyarılar sayesinde zamanında aksiyon alabilirsiniz.

Faydaları

        Anahtar faaliyetler üzerine odaklanma,
        Çapraz fonksiyonel önceliklere atanacak kaynağı belirleme,
        İstisnaları zamanında işleyebilme.

İçerik ve Kullanıcı Yönetimi

SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM)  "İçerik ve Kullanıcı Yönetimi" özelliği ile best practice’lere dayalı önceden tanımlı KPI’lar ve hedeflerle sonuç alabilir, faaliyetleri kategorize edebilirsiniz ve son kullanıcı erişiminin ve puan kartlarının erişim yönetimini yapabilirsiniz.

Faydaları

        Hızlı uygulama,
        Performans iyileştirilmesine hemen başlayabilme,
        Kanıtlanmış best practice’lerdan faydalanma,
        Günlük yönetimsel ihtiyaçlar için IT gereksinimlerinde azalma.

Strateji Tanımı

SAP Strateji Yönetimi (SAP SSM) "Strateji Tanımı"  strateji haritaları ile stratejinizi görselleştirebilir ve dinamik göstergeler ile stratejinizin durumunu belirleyebilirsiniz.

Faydaları

        Stratejik planın anlaşılmasını ve iletişimi kolaylaştırma,
        Amaçlar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini belirleme,
        Strateji içerisindeki alt bileşenlere odaklanmaya yardımcı olma,
        Navigasyon yapabilme izni ile daha ayrıntılı görünümlere erişim.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım