SAP Çözümleri
 
 
SAP Treasury and Risk Managament (TRM)

SAP Treasury and Risk Managament (Hazine ve Risk Yönetimi-TRM); bir şirketin finans alanında iş süreçlerini en iyi şekilde analiz ve optimize etmesini sağlamaya yönelik bir dizi çözümdür.

Kredi, mevduat, tahvil, bono gibi finansal enstrümanların takibini sağlayan SAP Hazine ve Risk Yönetim çözümü ile finansal operasyonlar ve VUK, yeni TTK, IFRS’e göre muhasebe süreçleri yönetilir ve tüm finansal kaynaklar sınıflandırılabilir. 

İşlem Yöneticisi (Transaction Manager)

İşlem Yöneticisi; likidite, portföy ve risk yönetimi için en güçlü enstrümanlardan biridir. Likidite ve risk analizleri İşlem Yöneticisi içinde yürütülebilir.Yapılan bu analizler ve güncel finans piyasası verileri baz alınarak gelecek yatırımlar ve borçlanmalar için doğru kararlar alınabilir.

İşlem Yöneticisi

Finansal enstrümanların oluşturulması, simülasyonu, pozisyonların raporlanmasını sağlar,

Talimat çıktıları, Yazışma, Hesaplaşma(Settlement), faiz oranı düzenlemelerini yapar, 

Muhasebe Kayıtları (çift defter kaydı), Tahakkuk (Dönemselleştirme), Değerleme işlemleri gerçekleştirir.

İşlem Yöneticisi altında pek çok finansal ürünü barındıran piyasalar vardır. Bu piyasalar:

Döviz Piyasaları (Foreign Exchange): Spot, Forward, Swap, Future vb. 

Türev Ürünler (Derivatives): CAP, FLOOR,FRA, Swap vb. 

Debt Management (Borç Yönetimi): Sendikasyon Kredisi, Bilateral Kredi, Değişken Faizli Krediler vb. 

Yatırımlar (Securities): Bono, Warrant, Repo, Security Lending vb.

Mallar (Commodities): Future, Forward, Trade Options vb. 

Hedge Management

İşletmenin finasal yapısını ve risklerini inceleyerek hedging yöntemleri ile risklerin yönetimini sağlayarak korunma stratejileri geliştirilmesini ve risklerin en aza indirgenmesini sağlar. 

Limit Yönetimi 

İşletmenin belirleyeceği kriterler çerçevesinde muhatap, dealer veya finansal ürün/gruplara atanan çoklu veya tekli limitlerin yönetimini sağlar. Limit yönetimi ile finasal işlemlerden kaynaklanan günlük limit aşılması durumu takip edilir. 

Analyzers 

Piyasa Riski Analizi (Market Risk Analyzer) , Kredi Riski Analizi (Credit Risk Analyzer), Portföy Analizi (Portfolio Analyzer), Riske Maruz Değer, NPV Net Bugünkü Değer Analizi, Duyarlılık Analizi, Verim Hesaplama, Bencmarking vb. analiz raporlarına ve hesaplamalarına olanak sağlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım