SAP Çözümleri
 
 
SAP Mali Muhasebe

SAP ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümünün Mali Muhasebe (FI) modülü işletmelerin tüm mali ihtiyaçlarını ve muhasebe ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. SAP’nin Malzeme Yönetimi (MM), Satış Dağıtım (SD), Üretim Planlama (PP) ve İnsan Kaynakları (HR) gibi çok sayıda modülüyle entegre çalışır. Anında finansal bilgilere erişim sağlaması ile yöneticilerin hızlı karar almalarını sağlayarak stratejik planlama konularında  doğru hareket etmelerine yardımcı olur.

SAP Mali Muhasebe aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır:

Defteri Kebir Muhasebesi: İşletmelerin tüm muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanabilmesi gibi işlemlerin yapıldığı fonksiyondur.

Müşteriler Muhasebesi: SAP’nin Satış Dağıtım (SD) modülüyle entegre çalışarak müşterilerle ilgili kayıtların oluşturulduğu ve raporların alındığı bölümdür.

Satıcılar Muhasebesi: SAP’nin Malzeme Yönetimi (MM) modülüyle entegre çalışarak satıcılarla ilgili kayıtların oluşturulduğu ve raporların alındığı bölümdür.

Duran Varlıklar Muhasebesi: Sabit kıymetlerin satın alımından elden çıkartılmasına kadarki süreç dahilinde amortisman çalışmaları, maliyet hesabı gibi işlemlerin otomasyonunu ve oluşan verilerin raporlamasını içeren alt modüldür.

Özel Defterler: İşletmeler bu alt modül ile standart uygulama içeriklerinin dışında kalan özel ihtiyaçlarını karşılayacak hesapları ve raporları tutarlar.

Bütçe Yönetimi: Bütçe Yönetimi, işletmelerin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaları, doğru yerde doğru planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.

Seyahat Masrafları Yönetimi: İşletme seyahat masraflarının plan, kayıt ve takip işlemlerini kapsayan ve ilgili raporlamaları yapan fonksiyondur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım