Danışmanlık
 
 
Proje Yönetimi

Tüm sektörlerde olduğu gibi IT projeleri de süresi ve kaynakları önceden belirlenmiş, bununla beraber birçok belirsizlik ve risk taşıyan bir dizi faaliyetten meydana gelmektedir. Projelerin başarıyla yönetilebilmesi için hedefler doğrultusunda binlerce projenin deneyimleri ile oluşturulmuş şablonlar, metodlar ve araçlar kullanılarak standart faaliyetlerden oluşan bir proje yönetim metodolojisi oluşturulmuştur.

Vektora’da Proje Yönetimi, SAP ve Microsoft çalışma kültürlerinin sunduğu ASAP Project Management ve Project Life Cycle gibi metodolojilerle projenin ihtiyaçlarına göre şekil alan esnek bir yapıdadır. Projelerin zamanında ve bütçeye uygun olarak başarıyla hayata geçirilmesinde proje yöneticisinin de rolü büyüktür.

Vektora proje yöneticileri küçük ve orta ölçekli çözümlerden, birçok büyük bütçeli yurtiçi ve yurtdışı projede farklı iş süreçlerine rahatlıkla uyum sağlayabilen, teknik alt yapısı güçlü bir ekipten oluşmaktadır. Danışmanlarda çeşitli sektörlerdeki deneyimleri sayesinde kendi aralarında ve müşteri ile uyumu sağlayarak gereksinimleri doğru tanımlayıp proje yönetim başarısına katkıda bulunurlar.

Vektora proje yöneticilerinin kullandığı metodolojiler farklılık gösterse de genel çerçevede aşağıdaki proje safhaları yer almaktadır;

Hazırlık (Preparation): Proje kaynak planlarının yapılması, proje ortamının hazırlanması ve proje standartlarının belirlenmesi. 

Tasarım (Blueprint): İş süreçlerinin tanımlanması ve projenin genel yapısının belgelenmesi. 

Gerçekleştirme (Realization): Teknik altyapının oluşturulması, ilk veri aktarımları, tam kapsamlı testler, sistemin yapılandırılması.

Son Hazırlık (Final Preparation): Son testlerin yapılması ve kullanıcı eğitimleri.

Canlıya Geçiş ve Destek (Go-Live and Support): Veri ve altyapının canlıya alınması, süreçlerin gözlemlenmesi ve sorunların giderilmesi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım