SAP Çözümleri
 
 
Personel Gelişimi (PD)

Personel Gelişimi (PA) nitelik kataloğu oluşturulması, niteliklerin işlere, pozisyonlara, başvuranlara, personele, eğitimlere bağlanabilmesi, kariyer haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması, yedekleme planlaması, gelişim programlarının planlanması, personel performans değerlendirmeleri süreçlerini içerir.

Eğitim ve Toplantı Yönetimi

Eğitimlerle ilgili olarak işletme içi ve dışı eğitim kataloglarının oluşturulması, eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, katılımcıların kayıt işlemleri, eğitimlerin maliyetlerinin çıkartılması, eğitim-katılımcı değerlendirmeleri, faturalanma, eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması süreçlerini içerir.

LSO (Learning Solution)

Learning Solution modülü, Eğitim ve Toplantı Yönetimi arka planda olmak üzere web üzerinden eğitim taleplerinde bulunulması, eğitim/eğitmen değerlendirmelerinin yapılması ve eğitim içeriklerinin hazırlanması  işlemleri içeren modüldür.

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi modülü, hedef belirleme, performans değerlendirme formlarının oluşturulması ve firma içinde istenen hiyerarşide yürütülmesi, performans değerlendirme notlarının maaş ve yan haklara yansıtılması ile firma/departman hedeflerinin kişisel hedeflere indirgenmesi  işlemlerini içeren insan kaynakları modülüdür.

Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlik Yönetimi modülü, firma yetkinlik kataloğunun oluşturulması, pozisyonların ihtiyaç duyduğu ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin idamesi ve pozisyon - Kişi uygunluk raporlarının çekilmesi  işlemlerini içeren insan kaynakları modülüdür.

Yetkinlik Yönetimi

Kariyer gelişimi ve yedekleme planlarının oluşturulması çalışan potansiyelinin ilgi ve hoşnutsuzluklarının takip edilmesi vb. işlemleri içerir.

ESS (Employee Self-Service)

Tüm çalışanların erişim sağlayabildiği bir portal olup;

- Kişi arama,

- Kişisel verileri güncelleme,

- Bordro görüntüleme

işlemlerini içerir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönder
 
İLETİŞİM FORMU
Talebinizi İletin,
Size Hemen Yardımcı Olalım